Állások keresése - Titkársági csoportvezető - Budakeszi Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTitkársági csoportvezető

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Titkársági csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

24. Koordinációs feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a képviselő-testületi és bizottsági ülések vonatkozásában az alábbi feladatokat: -ülések szervezése, -ülések technikai előkészítése, terem berendezése -ülések napirendjének összeállítása, meghívók elkészítése, -az ülések anyagának megküldése a képviselő-testület tagjai részére, -az ülések anyagának feltöltése az EDTR rendszerbe, valamint közzététele a honlapon.Összegyűjti az ügyintézőktől és aláírásra előkészíti az előterjesztéseket. Koordinálja az egyes ülésekhez kapcsolódó előkészítő munkát. Ellátja a helyi rendeletekhez kapcsolódó feladatokat. Részt vesz a szabályzatok előkészítésébe, auditálásában. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok elé. Döntést követően -figyelemmel a határidőkre- végrehajtja azokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi felsőoktatásban szerzet közszolgálati, jogi, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi végzettség

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Közigazgatási szakvizsga

        ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Oklevelek, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági csoportvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő u. 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/2020, valamint a munkakör megnevezését: Titkársági csoportvezető.

        Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budakeszi Hírmondó online - 2020. január 15.

        Budakeszi város honlapja - 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések