Állások keresése - intézetigazgató - Soproni Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Soproni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Informatikai és Gazdasági Intézetébe

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01-2023.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázónak – az oktatóktól elvárt tevékenységen túl – feladata: - az intézet oktató-tudományos, gazdasági és egyéb tevékenységeinek szervezése, irányítása és vezetése - a tanulmányi, a tudományos diákköri munka feltételeinek biztosítása - az oktatói, kutatói utánpótlás neveléséről való gondoskodás - a munkatársak szakmai fejlődésének segítése - az oktatott tárgyak tananyagának fejlesztése, koordinálása - a doktori képzés feltételeinek biztosítása - a kutatási pályázati lehetőségek feltárása, a kutatási feltételek megteremtése - az intézet bevételszerző tevékenységének szervezése és irányítása az egyetemi szabályzatoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        tudományos fokozat

        rendelkezzen felsőoktatási gyakorlattal és elismert szakmai, tudományos tevékenységgel,

        legyen képes az intézetet hazai és nemzetközi fórumokon képviselni.

        Egyetemi tanár vagy egyetemi docens az intézet tudományterületének megfelelő végzettséggel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A vezetői pályázatnak tartalmaznia kell (SZMSZ II. Fogl.köv.r. 39/B. § (2)

        személyi adatokat, lakcímet

        jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait

        eddigi vezetői, oktatói tevékenységét, szakmai (tudományos) munkáját,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        a szervezeti egység (intézet) vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,

        A vezetői pályázathoz mellékelni kell (SZMSZ II. Fogl.köv.r. 39/B. § (3)

        részletes szakmai önéletrajzot,

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet,

        fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások, sporttevékenység jegyzékét.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-1/2020. , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

        Elektronikus úton SKK dékán részére a skk-dekani@uni-sopron.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: SKK Dékáni Hivatal, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SzMSz Foglalkoztatási követelményrendszer 40/B. § (2) bekezdése alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot mellékleteivel együtt 2 példányban a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánjának (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) nyomatott formában és az skk-dekani@uni-sopron.hu címre elektronikus úton kell benyújtani. Új közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. Az intézetigazgatói megbízásra a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar személyi állományában létesítendő, illetve fennálló határozatlan idejű – egyetemi tanár vagy egyetemi docens munkakörre szóló – közalkalmazotti jogviszony mellett, határozott időre kerül sor. A közalkalmazotti illetmény a vezetői pótlék a hatályos jogszabályok illetve a fenntartói döntés alapján kerül megállapításra. Ön a pályázati anyag hirdetésre történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Soproni Egyetem a pályázati folyamat során munkaerő kiválasztás céljából kezelje. Részletesebb információt és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékoztatást az Egyetem honlapján az Adatvédelmi szabályzatban és az Iratkezelési szabályzatban talál.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések