Állások keresése - szívsebész szakorvos - Debreceni Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszívsebész szakorvos

Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)
Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet

szívsebész szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szívsebész szakorvos kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen szívműtétek végzése, első asszisztensi feladatok ellátása műtét során, valamint ügyeleti – készenléti feladatellátás. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (felsőfokú végzettség, általános orvosi diploma),

        szívsebészet szakorvosi alap szakképesítés

        angol vagy német nyelvből komplex középfokú nyelvvizsga (B2 szint)

        alapfokú számítástechnikai ismeretek (irodai szoftverek felhasználói szintű ismerete)

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)

Elvárt kompetenciák:

        részvétel a hallgatók szakmai gyakorlatainak bonyolításában magyar és angol nyelven,

        alkalmasság ügyelet önálló ellátására,

        kiváló elméleti felkészültség,

        nagy teherbíró képesség,

        csoportban történő munkavégzésre képesség,

        alkalmazkodóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével)

        iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes kamarai tagságot igazoló okirat

        működési nyilvántartási státusz érvényességét igazoló dokumentum másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szerafin Tamás egyetemi tanár, Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet orvos szakmai nyújt, a 06 (52) 255-306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKSI/29/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szívsebész szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKSI/29/2018, valamint a munkakör megnevezését: szívsebész szakorvos.

vagy

        Személyesen: Dr. Szerafin Tamás egyetemi tanár, intézetigazgató részére, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2019. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki. A jelentkezés során kérjük, hogy a borítékon szíveskedjnek feltüntetni a munkakör megnevezését: „szívsebész szakorvos”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, KARDIOLÓGIAI ÉS SZÍVSEBÉSZETI KLINIKA, SZÍVSEBÉSZET”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések