Állások keresése - védőnő - Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvédőnő

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Murakeresztúr és Fityeház településeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polgár Róbert nyújt, a 06-30-824-1075 vagy 93/369-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/2010-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8834 Murakeresztúr, Honvéd utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/2010-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat zárt borítékban nyújtható be, postai úton: Murakeresztúr Község Önkormányzata részére történő megküldéssel. A pályázatokat Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.murakeresztur.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati jellegű önkormányzati bérlakás megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések