Állások keresése - Pénzügyi osztályvezető - Csömöri Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPénzügyi osztályvezető

Csömöri Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csömöri Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csömör Nagyközség Önkormányzat pénzügyi, számviteli, gazdasági és ellenőrző funkcióit a jegyző és a polgármester irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi, valamint vezeti a pénzügyi osztályt. Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat a Képviselő-testület és bizottságai számára. Felel az osztály szakszerű és jogszerű működéséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekért. Ellátja mindazon pénzügyi és számviteli feladatokat, amelyeket jogszabály, felettes hatóság, önkormányzati rendelet a hatáskörébe utal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főiskola, egyetem és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdésében előírt szakképesítés és engedély,

        Közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát a kinevezéstől számított két éven belül le kell tenni,

        6 hónap próbaidő kikötése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,,

        Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat,

        ASP rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz munkavégzés,,

        jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,,

        jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,,

        terhelhetőség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        önéletrajz (87/2019. (IV.23.) Korm r. 1 sz. melléklete alapján)

        végzettségeket tanúsító okirat másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,

        közigazgatási szakvizsga bizonyítvány, vagy kötelezettségvállalás,

        nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételre.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99-215/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99-215/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejárták követően kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszoláglati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csömöri Hírmondó

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések