Állások keresése - Családsegítő - Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekCsaládsegítő

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth út 81-83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egyének, családok, gyermekek rendszerszemléletű gondozása. A szociális munka módszereivel, eszközeivel segíti a hozzáfordulót életvitele javításában, problémáinak megoldásában. Veszélyeztetettség megelőzése, felismerése, adekvát kezelése. Munkájához előírt adminisztráció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális munkás,

        családsegítő szolgálatnál szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        önálló és hatékony munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        alkalmazkodó képesség, problémafeltáró- és megoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott önéletrajz, szakmai elképzelések, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány igénylésének igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Kossuth út 81-83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Kossuth út 81-83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2019, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton Szöllősi Krisztina részére a szocotthonkengyel@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szöllősi Krisztina, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth út 81-83. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kengyel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések