Állások keresése - falugondnok - Eszteregnye Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfalugondnok

Eszteregnye Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eszteregnye Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8882 Eszteregnye, közigazgatási területe .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret, jó kapcsolatteremtési készség, alkalmazkodóképesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.

        Erkölcsi bizonyítvány

        Érvényes vezetői engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kele Lajos Attila nyújt, a 70/312-9542 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eszteregnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8882 Eszteregnye, Kossuth utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ESZ/900/2019. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Eszteregnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8882 Eszteregnye, Kossuth utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ESZ/900/2019., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

        Személyesen: Kele Lajos Attila polgármester, Zala megye, 8882 Eszteregnye, Kossuth utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eszteregnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések