Állások keresése - szociális mentálhigiénés munkatárs - Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális mentálhigiénés munkatárs

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

szociális mentálhigiénés munkatárs/szociális mentálhigiénés csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2315 Szigethalom, Rákóczi F. utca 147.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó ápolás-gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak külön jogszabályban meghatározottak szerinti mentálhigiénés ellátása a hatályos jogszabályokban, módszertani ajánlásokban megfogalmazottak, és a szakma szabályai szerint. Gondoskodik az intézmény alap, és szakosított ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásának irányításáról, megszervezéséről, valamint részt vesz a tényleges feladatellátásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletben meghatározottak szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Csapó Gyöngyi nyújt, a 06-24/404-573; 06-70/331-9904 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Rákóczi F. utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/117/2019/Mü. , valamint a beosztás megnevezését: szociális mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2315 Szigethalom, Rákóczi F. utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/117/2019/Mü., valamint a munkakör megnevezését: szociális mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Adorjánné Csapó Gyöngyi részére a gazdasagivezeto@szeni.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Adorjánné Csapó Gyöngyi, Pest megye, 2315 Szigethalom, Rákóczi F. utca 147. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szigethalom.hu - 2019. december 2.

        www.szigetszeni.hu - 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszeni.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések