Állások keresése - magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár - Dél-Budai Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmagyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár

Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Kiskőrös utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanári, nevelői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom - bármely szakos pedagógus végzettség,

        büntetlen előélet

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nevelési-oktatási intézményben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pereszlényiné Kocsis Éva intézményvezető, Almási Klára intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-1-208-4028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Kiskőrös utca 1. Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/02274-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/02274-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton dr. Pereszlényiné Kocsis Éva intézményvezető részére a info@petofisuli.ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések