Állások keresése - Közterület-felügyelő - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKözterület-felügyelő

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Igazgatóság Közterület-felügyelet

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 6 hónap –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közterület-felügyelő-29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. pontja

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartatása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a helyi rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. számú melléklet 30. pontjában a II. besorolási osztályban foglalt végzettség és szakképesítés,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közterület-felügyelői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        érvényes B kategóriás jogosítvány, közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű kommunikációs készség, határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a hivatkozott Korm. rendelet szerinti legmagasabb iskolai végzettséget igazoló és szakképzettséget igazoló irat másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán Közterület-felügyelet osztályvezetője nyújt, a 06-56-503-526 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XV.15033-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XV.15033-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.

vagy

        Személyesen: Szabó Zoltán osztályvezető, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik. A határozott idejű 6 hónapos kinevezés meghosszabbítható, véglegesíthető. A kinevezés további feltétele pszichológiai és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság. A munkakör legkorábban a kinevezéshez szükséges minden okirat rendelkezésre állása esetén tölthető be 2020. január 20. napjától. Nem eredményezi a pályázat érvénytelenségét, ha a pályázó a hatósági erkölcsi bizonyítványt a pályázat elbírálásának határidejéig nyújtja be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szolnok.hu - 2019. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntető eljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések