Állások keresése - intézményvezető - Polgár Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Polgár Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Polgári Szociális Központ

Polgári Szociális Központ intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. március 1. - 2025. február 29.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Dózsa György út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Polgári Szociális Központ vezetése. A Polgári Szociális Központ keretében működő szociális alapszolgáltatások: idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,támogató szolgálat, illetve gyermekjóléti alapellátáson belül a család- és gyermekjóléti szolgálat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) biztosításával kapcsolatos intézményvezetői feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény zavartalan működtetése. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.)SzCsM rend. 3. sz. mell. 5. pontjában intézményvezetőre, vagy a 15/1998. (IV.30.) NM rend. 2. sz. mell. I. rész I/1 pontjában a magasabb vezetőre előírt szakképesítés és szociális szakvizsga. ,

        Felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szociális ellátás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza, a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulás a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József nyújt, a 52/573-511 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/8996-1/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/8996-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési/megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követően a bizottság véleményének kézhezvételét követő első ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PolgárTárs - 2019. december 10.

        www.polgar.hu - 2019. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések