Állások keresése - járási tisztifőorvos, osztályvezető - Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjárási tisztifőorvos, osztályvezető

Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal
Népegszségügyi Osztály

járási tisztifőorvos, osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület utca 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

járási tisztifőorvos

Ellátandó feladatok:

járási tisztifőorvosi feladatok ellátása, szervezeti egység vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) kormányrendeletben a járási hivatalok számára meghatározott népegészségügyi feladatok ellátása, a Népegészségügyi Osztály feladatkörébe tartozó járási tisztifőorvosi feladatok ellátása, a szervezeti egység vezetése, koordinálása, ellenőrzése


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Sárvári Járási Hivatal, Népegészségügyi Osztály

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és a Vas Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, • Felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés,,

        • Közegészségügyi-járványügyi szakterületen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Közegészségügyi-járványügyi szakterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        • Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási alap-, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű • Önálló munkavégzésre való képesség, • Jó írás- és fogalmazáskészség, • Pontosság, szakmai igényess,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi adataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló iratok másolata, • Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Galántai György nyújt, a +36-95/523-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VA/JHF01/4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: járási tisztifőorvos, osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VA/JHF01/4/2019, valamint a munkakör megnevezését: járási tisztifőorvos, osztályvezető.

        Elektronikus úton dr. Galántai György részére a galantai.gyorgy@vas.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a feladat elvégzésére a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamatot követően kerül felvételre a jelentkező. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. Kinevezés esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas - 2019. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/vas honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések