Állások keresése - óvodapedagógus - Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011.évi CXC tv. a köznevelésről, 326/2013 (VIII.31.) korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999 évi XXXIII tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a munkaköri leírás illetve az óvoda dokumentumai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet valamint a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 7. melléklet alapján. az irányadók. az irányadók. az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyben élőt előnyben részesítünk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mónika nyújt, a +36202518703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/047/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth út 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/047/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Szabó Mónika részére a ovoda@teglas.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szabó Mónika, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes beszélgetés, ezt követően elbírálás és kiértesítés sikeres vagy sikertelen pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.teglas.hu - 2019. november 22.

        faliújság - 2019. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések