Állások keresése - Gazdasági Ellátó Osztály Osztályvezető - Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekGazdasági Ellátó Osztály Osztályvezető

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Gazdasági Ellátó Osztály

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gazdasági Ellátó Osztály alá tartozó szervezeti egységek irányítása. Pénzügyi - számviteli csoport: - az Intézet pénzügyi műveleteinek elvégzése; - pénzügyi helyzet rendszeres kimutatása, elemzése; - az Intézet követeléseinek minősítése, nyilvántartása, behajtatása; - számlázás; - pénzforgalommal kapcsolatos munkák lebonyolítása; - bérlőkkel való kapcsolattartás; - tárgyi eszközök beruházások elszámolása, nyilvántartása; - készletek főkönyvi elszámolása; - árbevétel és egyéb bevételek könyvelése; - főkönyvi és folyószámla kivonatok készítése; - beszámoló és vagyonkimutatás elkészítése; - külső-belső adatszolgáltatások; - adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése; Humánpolitikai-bér- és munkaügyi részleg: - az Intézet munkavállalóval kapcsolatos személyi- és bérügyek intézése; - munkaügyi nyilvántartás vezetése; - adóhatóság részére havi bevallások összeállítása, elküldése; létszám és béralap tervezése, jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatás; - az Intézet humánpolitikájára és stratégiájára vonatkozó javaslatok elkészítése; - továbbképzési programok kidolgozása és szervezése; - munkáltatói és munkavállalói érdekegyeztetési ügyek kezelése, közreműködés az Igazgatóság és az érdekképviseleti szerv közötti megállapodások kidolgozásában és módosításában; - külső-belső adatszolgáltatások; Anyaggazdálkodási részleg: - beszerzői keretgazdálkodás; - árajánlatok kérése, piackutatás; - szükségletek felmérése; - beszerzés; - központi beszerzés; - felhasználói keretgazdálkodás; - raktározás; - selejtezés; - leltározás; - szállítási feladatok; - külső-belső adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,

        Költségvetési intézményben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai vezetői program

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat oldaláról

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 47 525 302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/11/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági Ellátó Osztály Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely , Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/11/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági Ellátó Osztály Osztályvezető.

        Elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a allas@svoek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a mb. főigazgató dönt, a véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK - 2019. november 20.

        Közigállás - 2019. november 20.

        Egészségügyi Közlöny - 2019. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések