Állások keresése - esetkoordinátor - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekesetkoordinátor

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Területi Koordinációs Iroda

esetkoordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1074 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Működteti a Területi Ellátási Modellt, az ügyfélellátás esetmenedzsment-rendszerét. Elsődleges feladata a szolgáltatásintegráció támogatása a krízisellátás és az intenzív gondozási programok során; a Területi Ellátási Modellhez kapcsolódóan szakmai értekezletek, szolgáltatásintegrációs műhelyek, esetmegbeszélések szervezése és lebonyolítása; az ellátotti út nyomon követése és dokumentálása, a szolgáltatáselérés monitoringja. Ellátja az intézményi belső jelzőrendszer koordinációját, facilitátorként vesz részt a munkafolyamatokban. Koordinálja a szakmai feladatok ellátását a párhuzamos munkavégzés elkerülése és a kompetenciaalapú feladatellátás érdekében. Közreműködik szolgáltatási katalógusok - munkavállalói és ellátotti tájékoztatók - előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt esetmenedzser, tanácsadó vagy családsegítő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően,

        A szociális alapellátás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.

        Foglalkoztatás- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az intenzív gondozás területén szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-105/2019 , valamint a munkakör megnevezését: esetkoordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár u 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/35-105/2019, valamint a munkakör megnevezését: esetkoordinátor.

        Elektronikus úton Hunya Gabriella részére a allas@bjhuman.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bjhuman.hu - 2019. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-105/2019., valamint a munkakör megnevezését: esetkoordinátor. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor a jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések