Állások keresése - gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok - Budapest Főváros Kormányhivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XXI. Kerületi Hivatala Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 Budapest, Szent Imre tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet által előírt gyámhatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Közigazgatásban, gyámügyi igazgatási feladatok ellátásában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        A kerületi hivatal hatáskörébe tartozó gyámügyi igazgatási terület szakmai ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Jó szintű felelősségtudat, pontosság,

        Jó szintű konfliktuskezelési képesség, pontos, precíz munkavégzés ,

        Jó szintű ügyfél-orientáltság, kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        Jó szintű felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        Jó szintű terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx

        Iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret és (amennyiben releváns) a szakmai tapasztalat, ügyfélszolgálati gyakorlat igazoló okiratok másolata

        A 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének a feltétele

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1429/00076-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1429/00076-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.

        Elektronikus úton Kiss Zoltán osztályvezető részére a kiss.zoltan@21kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezést kérjük elektronikus formában Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala részére eljuttatni a kiss.zoltan@21kh.bfkh.gov.hu és a vezeto@21kh.bfkh.gov.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyaként "Álláshirdetés" szíveskedjen feltüntetni. A próbaidő időtartama 6 hónapban kerül megállapításra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések