Állások keresése - TESTNEVELŐ TANÁR - Széchenyi István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTESTNEVELŐ TANÁR

Széchenyi István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Testnevelési és Sportközpont

TESTNEVELŐ TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A művelt sportágnak megfelelően, két tanulmányi félév átlagában heti 20 órában részvétel az általános testnevelési felkészítő foglalkozások vezetésében, edzések és szabadidő sportfoglalkozások vezetése, tantervben előírt testnevelési követelmények teljesítésének értékelése; programajánlatok kidolgozása; eredményes részvétel edzői, szakedzői tanfolyamokon, továbbképzéseken; megbízás esetén az Egyetemi Sportklub szakosztályaiban edzői tevékenység folytatása. Órarend szerinti testnevelés órák megtartása, szakmai támogatás a szabadidősport szervezésében, MEFOB és nemzetközi egyetemi versenyekre versenyzők felkészítése, tantárgyi program fejlesztése, megbízás esetén az Egyetemi Sportegyesület szakosztályaiban edzői tevékenység folytatása. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) testnevelő tanári végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        szakedzői végzettség evezésből

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű)

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben, amely tartalmazza az iparral, vállalatokkal, társadalmi partnerekkel való kapcsolat építésének, fejlesztésének tervét, konkrét bevételszerzési lehetőségek leírását)

        pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        tudományos munkák jegyzéke (a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában)

        szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint; a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222/2019 , valamint a munkakör megnevezését: TESTNEVELŐ TANÁR.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222/2019, valamint a munkakör megnevezését: TESTNEVELŐ TANÁR.

és

        Elektronikus úton Dr. Kovács Zsolt részére a foigazgato@sze.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elővéleményezése; szenátusi véleményezés; a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2019.11.18-2019.12.18

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések