Állások keresése - háziorvos - Előszállás Nagyközség Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2424 Előszállás, Fő tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek) valamint az oktatási és nevelési intézmények iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható. Az illetmény megállapítása és a juttatások megegyezés szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23) korm. rendeletben, valamint a házorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte

        saját személygépkocsi, "B" kategóriás jogosítvány

        Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata

        nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        egészségügyi alkalmassági igazolás

        érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

        vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata

        működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Imre polgármester nyújt, a 25/484-802/13 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Előszállás Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2424 Előszállás, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELO/1823-8/2019. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Előszállás Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2424 Előszállás, Fő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELO/1823-8/2019., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsájtja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. A pályázatok elbírálásáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy közalkalmazotti feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és megállapodás az irányadó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések