Állások keresése - 1 fő műtős szakasszisztens - Debreceni Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések1 fő műtős szakasszisztens

Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK)
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya (KAITO)

1 fő műtős szakasszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. DE-KEK KAITO

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A műtős szakasszisztensi feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen a Központi Műtőben műtéti beavatkozások feltételeinek biztosítása, illetve a beavatkozások segítése. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, egészségügyi, emelt szintű, szakirányú szakképesítés-ráépülés (műtéti szakasszisztens),

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egészségügy területén, illetve műtőben szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek, orvos-informatikai rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK tagsági kártya másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Judit osztályvezető főnővér nyújt, a +36 (30) 683-2418 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. DE Kancellária Humánpolitikai Ig. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHPI , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő műtős szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHPI, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő műtős szakasszisztens.

vagy

        Személyesen: dr. Nagy Zsuzsanna, Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. Nővérszálló 1. emelet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2019. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések