Állások keresése - háziorvos - Jászladány Nagyközségi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekháziorvos

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi körzet

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelőjének I. sz. háziorvosi körzetében a felnőtt háziorvosi feladatok ellátása, határozatlan időre szóló közalkalmazotti vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendeletben előírt feltételek.

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Orvosok Országos Nyilvántartásába vételéről szóló igazolás

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin nyújt, a 06-57/817-947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6616/2019 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/6616/2019, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Hősök tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója, a Képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a háziorvos személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ladányi Hírek helyi újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A háziorvosi munkakör határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozói formában a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés alapján is ellátható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszladany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések