Állások keresése - vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető - Dunakeszi Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető

Dunakeszi Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Tankerületi Központ

vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 47. pontja Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Dunakeszi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények ingó- és vagyonkezelésben lévő ingatlan vagyonával kapcsolatos működtetési és karbantartási feladatok irányítása; a Tankerületi Központ beruházásaival kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák előkészítése, koordinálása, a kivitelezés nyomon követése, ellenőrzése és értékelése; vagyongazdálkodási és üzemeltetési tevékenységek fejlesztése; közbeszerzési és beszerzési eljárások irányítása; vagyongazdálkodási és üzemeltetési döntések előkészítése, a végrehajtás koordinálása; kapcsolattartás a szolgáltatókkal, vonatkozó szerződések nyilvántartása és időszakos felülvizsgálata; adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségek végrehajtása, adatbázisok naprakész tartása, az Osztály tevékenységének szakmai és operatív vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Képes az osztály tevékenységi körébe tartozó területeken önálló helyzetfelismerésre és döntésre a prioritások alapján

        Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

        Legalább 1-3 éves releváns szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vagyongazdálkodás és létesítményüzemeltetés területén szerzett szakmai tapasztalat

        Műszaki végzettség

        Államigazgatási területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum

        a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DTK-11/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DTK-11/2019, valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető.

        Elektronikus úton dr. Kiss Lívia osztályvezető részére a livia.kiss@kk.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Dunakeszi Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tankerületi központ a pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint visszavonásának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések