Állások keresése - óvodapedagógus - Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az intézményvezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

        Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héninger Zsanett nyújt, a 20/239-47-34 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 191/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Héninger Zsanett részére a szabadiovi@chello.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Héninger Zsanett, Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések