Állások keresése - informatika-technika(életvitel gyakolat) szakos általános iskolai tanár - Miskolci Tankerületi Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekinformatika-technika(életvitel gyakolat) szakos általános iskolai tanár

Miskolci Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Tankerületi Központ

informatika-technika(életvitel gyakolat) szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3534 Miskolc, Fazola H. u.2. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső tagozatos általános iskolai tanulók oktatása, nevelése, informatika, technika (életvitel gyakorlat) órák megtartása, délutáni foglalkozások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény , valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika-technika (életvitel gyakorlat) szakos általános iskolai tanár,

        Felső tagozatos általános iskolai tanulók oktatása, nevelése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jó kommunikációs kézség, kooperatív tanulási technikák ismerete, digitális írástudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az erről szóló postai feladóvevény másolata, szakmai önéletrajz valamint a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohr Rita intézményvezető nyújt, a 46/530-534 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/15548/2019 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-technika(életvitel gyakolat) szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/048/15548/2019, valamint a munkakör megnevezését: informatika-technika(életvitel gyakolat) szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton Mohr Rita részére a bulgarfoldi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg és véleményét megküldi a tankerületi igazgatónak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések