Állások keresése - szülész-nőgyógyász szakorvos - Tolna Megyei Balassa János Kórház | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszülész-nőgyógyász szakorvos

Tolna Megyei Balassa János Kórház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 Az osztályvezető feladatát képezi a Szülészeti és Nőgyógyászati osztály, az ambulanciák és a gondozó szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.  Rezidensek, szakorvos jelöltek, orvostan-hallgatók oktatása;  Az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete, fejlesztése, hatékonyabbá tétele.  A tervezés alatt álló új szülészeti tömb szakmai koncepciójának elkészítése  Munkaköri leírásában foglalt feladatok  Az osztály szakmai irányelveinek, megújítási lehetőségeinek bevezetése, vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, orvos, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga,

        szakmai gyakorlat, tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        részletes szakmai önéletrajz,- végzettséget igazoló okiratok, büntetlen előélet- erkölcsi bizonyítvány,- MOK tagság,- végzettséget igazoló diploma, bizonyítványok, oklevelek; - érvényes működési nyilvántartás igazolása, - hozzájárulási nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez,- magyar állampolgárság

        Pályázati kiírásban szereplő egyéb dokumentumok beadása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szülészeti szakmához kapcsolódó további szakvizsga megléte,

        Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Egészségügyben szerzett szakmai és vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Ph.D fokozat vezetői tapasztalat szülészeti szakmához kapcsolódó további szakvizsga megléte; mesterképzési szakon végzett egészségügyi menedzser/jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember végzettség megléte  finanszírozásban szerzett jártasság  a kiírásnál magasabb szakmai tapasztalat  szakmai nyelvvizsga angol, német vagy mindkettő nyelvből  tudományos tevékenység  Klinikán szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű  Magas szintű szakmai tudás, analizáló-szintetizáló képesség, megbízhatóság, igényesség, ,

        Kiváló szintű határozottság, kiemelkedő kommunikációs készség, gyors döntési képesség,stressztűrés,empátia, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz vezetői koncepció orvos szakmai koncepció kiemelten a betegellátás és szervezés szemszögéből (szakmai innováció, új műtéti eljárások gyakorlati alkalmazásai, azokban szerzett jártasság, készségek ismertetése,stb.)  végzettséget igazoló okiratok - bizonyítványok, oklevelek hiteles másolata tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke  érvényes működési nyilvántartás igazolása

        hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez  magyar állampolgárság hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelem benyújtását igazoló dokumentum,v 3 hó-napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Csaba nyújt, a 74/501-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/20191108 , valamint a munkakör megnevezését: szülész-nőgyógyász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Balassa János Kórház címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/20191108, valamint a munkakör megnevezését: szülész-nőgyógyász szakorvos.

        Elektronikus úton Radits Magdolna részére a humanpolitika@tmkorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Radits Magdolna, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2019. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör a munkáltató véleményező bizottságának, Szakmai Vezető Testületnek, és az Egészségügyi Szakmai Kollégium véleményezése és döntése után tölthető be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tmkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések