Állások keresése - muzeológus, adattáros - Tomory Lajos Múzeum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmuzeológus, adattáros

Tomory Lajos Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tomory Lajos Múzeum

muzeológus, adattáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 , Margó Tivadar utca 116-118.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban a gyűjtemény adattárának és dokumentumtári anyagának gyűjtése, gondozása, feltárása, nyilvántartása, bemutatása, gyűjtési és feldolgozási tervek készítése. Másodsorban a múzeum szakmai feladataiban (kiállítások, kiadványok összeállítása, gyűjtés stb.) való részvétel; kiállítótermek szakmai ügyeletének biztosítása, közreműködés múzeumpedagógiai foglalkozások, programok szervezésében, megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA vagy egyetemi diploma, történelem, történeti muzeológia, néprajz vagy ezeknek megfeleltethető muzeológus képzés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        előnyt jelent muzeális közgyűjteményi, különösen kiállításszervezési tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önállóság, együttműködési és probléma megoldási készség, szakértelem, kötelességtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilauf Zsuzsanna nyújt, a 06 1 290 15 85 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tomory Lajos Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00891/2019 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus, adattáros.         Postai úton, a pályázatnak a Tomory Lajos Múzeum címére történő megküldésével (1181 Budapest, Margó Tivadar utca 116-118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00891/2019, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus, adattáros.

        Elektronikus úton Heilauf Zsuzsanna részére a muzeum@muzeum18ker.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések