Állások keresése - Pénzügyi ügyintéző - Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPénzügyi ügyintéző

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3999 Hollóháza, Szent László út 15.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7) Kormány rendelet 1. sz. melléklet I.16. pontja Pénzügyi igazgatási feladatok; II. 2. pontja Gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Hollóháza Község Önkormányzata és intézménye éves költségvetésének, évközben történő módosításainak elkészítése, éves, féléves költségvetési beszámolók, mérlegjelentések készítése ASP gazdálkodási szakrendszerben, önkormányzat és intézménye pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok ellátása, egyéb Közös Önkormányzati Hivatal feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés beszámolóinak elkészítése, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, kötelezettség –nyilvántartás vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli szakképesítés, közgazdasági szakképesítés,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pénzügyi ügyintézőként önkormányzatnál, közös hivatalnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte

        Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglalt adattartalommal

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bényei Norbert nyújt, a 47/308-031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MH/992-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MH/992-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Dr. Bényei Norbert, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3989 Mikóháza, Szabadság út 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján - 2019. november 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések