Állások keresése - jogi szakreferens - Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjogi szakreferens

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

jogi szakreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések jogi szempontú véleményezése, • képviselő-testületi, bizottsági, társulási tanácsi előterjesztések készítése, a meghozott határozatok végrehajtása vagy a végrehajtásban való közreműködés, • a Képviselő-testület és bizottságok elé kerülő, más szervezeti egységek által készített előterjesztések jogi és törvényességi szempontból való átvizsgálása, • szükség szerint elkészíti az Önkormányzat és a Hivatal által kötendő szerződéseket, • általános igazgatási feladatok, • az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, • a helyi rendelet–tervezetek jogalkotási és jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelő megszövegezése, • a normatív utasítások (jegyzői rendelkezések, polgármesteri és jegyzői együttes rendelkezések és polgármesteri utasítások) elkészítése, • lakossági kapcsolattartás, tájékoztatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a 26/2019. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogi diploma,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hat hónap próbaidő vállalása

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A végzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásssal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász Hajnalka aljegyző nyújt, a 0648/514-774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/286/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jogi szakreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/286/2019, valamint a munkakör megnevezését: jogi szakreferens.

        Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi részére a allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kazincbarcika.hu - 2019. november 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések