Állások keresése - településfejlesztési, beruházási ügyintéző - Solti Közös Önkormányzati Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektelepülésfejlesztési, beruházási ügyintéző

Solti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Solti Közös Önkormányzati Hivatal

településfejlesztési, beruházási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Béke tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A város településfejlesztési, beruházási célkitűzéseinek szakmai koordinálása: előkészítés, lebonyolítás, ellenőrzés; javaslattétel fejlesztésekre, kapcsolódó pályázatok elkészítése, vagy elkészíttetése, közreműködés ezek közbeszerzési eljárásaiban. Előzetes tervek (tanulmányok), elvi engedélyek, költségbecslések megrendelése, elkészíttetése, beszerzése. Az építéshez kapcsolódó tervek elkészíttetése, engedélyek beszerzése. Az önkormányzat fejlesztési feladataival összefüggő képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók, információk összeállításában, statisztikai jelentések elkészítésében való részvétel, a fejlesztések pénzügyi egyeztetése. Ellátja a település közigazgatási területén a helyi közutakon a közútkezelői feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő- kertészmérnök szakmacsoportba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 1 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Műszaki ellenőr szakképesítés

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás, megbízhatóság, rugalmasság, csapatmunka, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        A büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely kiterjed a Kttv. 39.§ (1b) és (1c) bekezdésben foglalt rendelkezéseire,

        A pályázó nyilatkozata a Kttv. 84-87.§ szerinti összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Istvánné aljegyző nyújt, a 06/78/486-014/111 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Solti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/5683/2019 , valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési, beruházási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Solti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/5683/2019, valamint a munkakör megnevezését: településfejlesztési, beruházási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtott, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázatokról. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        solt.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések