Állások keresése - jegyző - Solti Közös Önkormányzati Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Solti Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Solti Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6320 Solt, Béke tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Solti Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapkézési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        legalább kétévi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány,

        uniós pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz,

        Iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,

        A közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása,

        A büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely kiterjed a Kttv. 39.§ (1b) és (1c) bekezdésben foglalt rendelkezéseire,

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozata a Kttv. 84-87.§ szerinti összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh István Kálmán polgármester nyújt, a 06/78/486-014/130 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Solti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/5682/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Solti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6320 Solt, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/5682/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a polgármester dönt. A pályáztató fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. A közszolgálati jogviszony létesítése esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        solt.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a solt.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések