Állások keresése - fejlesztő pedagógus - Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfejlesztő pedagógus

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
rehabilitációs ellátás

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Aktív részvétel a fogyatékos személyek rehabilitációs ellátásában, ahol cél a mozgássérült fiatalok és felnőttek fizikai állapotának javítása és/vagy szinten tartása, önállóságuk, illetve szociális készségeik fejlesztése, társadalmi integrációjuk elősegítése. Csoportos és egyéni foglalkozások tervezése és lebonyolítása a rehabilitációs teammel együttműködve. Részvétel az egyéni rehabilitációs programok kialakításában, a szakmai megbeszéléseken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szomatopedagógus,

        Hasonló munkakörben legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy annak megszerzésére irányuló dokumentum, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Tapasztalat szabadidős programok szervezésében - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány/tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

        pszichopedagógia szakirány/logopédia szakirány

Elvárt kompetenciák:

        Rugalmasság, empátia, tolerancia, kreativitás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A ép III. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: fejlesztő pedagógus , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus .         Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: fejlesztő pedagógus , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus .

vagy

        Elektronikus úton Fóris Johanna részére a titkarsag@merek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.merek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések