Állások keresése - óvodavezető - Fülöp Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Fülöp Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fülöpi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.03.01-2025.07.31..-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, Óvoda utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX törvény szerint az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        pedagógus munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, szaképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben van: tudományos fokozat, állami nyelvizsgát igazoló okiratok másolata, részletes szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó, az intézményvezetésre vonatkozó vezetési program, 90 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

        nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007 évi CLII törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hutóczki Péter nyújt, a 06 20 6696094 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fülöp Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4266 Fülöp, Arany János utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/1065-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Fülöp Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4266 Fülöp, Arany János út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/1065-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Hutóczki Péter, Hajdú-Bihar megye, 4266 Fülöp, Arany János utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követően a Kjt. és vonatkozó jogszabályok szerint előkészítve a polgármester 2020. február 28-ig a Képviselő-testület ülésére előterjeszti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny 22. szám - 2019. november 18.

        www.fulopkozseg.hu - 2019. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fulopkozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések