Állások keresése - családsegítő - Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládsegítő

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
Család-és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti szolgálatnál családsegítői feladatok ellátása, úgy mint tájékoztatás nyújtása, szociális segítőmunka és más szervek által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 2.számú melléklete szerint,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgár

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szociálpedagógus vagy szociális munkás,

        szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        szikszói járáshoz tartozó települések helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        pályázó nyilatkozata miszerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz Péterné Lengyel Andrea nyújt, a 30/830-99-55 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ - Szikszó címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Rákóczi út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/12/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Pongrácz Péterné Lengyel Andrea részére a szikszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések