Állások keresése - szociális diagnózist készítő esetmenedzser - Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális diagnózist készítő esetmenedzser

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

szociális diagnózist készítő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8660 Tab, Petőfi S. utca 4.

Somogy megye, Tabi Járás területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. törvény 64/A§.,az 1997. évi XXXI. törvény valamint a 15/1998.NM rendelet vonatkozó részei, a szakmai protokoll és módszertani útmutatók alapján, szociális diagnózis felvétele a Tabi Járás területén. Esetmenedzseri feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előéletet igazoló - 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítvány

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű problémamegoldó képesség,,

        Kiváló szintű empátiás készség,

        Kiváló szintű ügyintézői, kapcsolatteremtő készség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Büntetlen előéletet igazoló - 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők is megismerhetik.

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ -ának 8. bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

        Szakmai önéletrajz

        Diploma másolata

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sternóczkyné Proksa Éva nyújt, a 84/525-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8660 Tab, Petőfi S. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8660 Tab, Petőfi Sándor utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-6/2019., valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmenedzser.

        Elektronikus úton Sternóczkyné Proksa Éva részére a cssgyjtabkp1@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Sternóczkyné Proksa Éva, Somogy megye, 8660 Tab, Petőfi S. utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések