Állások keresése - intézetigazgató - Debreceni Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gazdaságtudományi Kar
Sportgazdasági és -menedzsment Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.12-tól 2023.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Kar működési rendje hatáskörébe utal. A megbízandó intézetigazgató feladata lesz az általános vezető oktatói feladatokon túlmenően, az intézet oktató- és kutatómunkájának irányítása, szervezése, feltételeinek biztosítása, valamint a személyi állomány fejlesztése, minősítése, utánpótlás nevelése. Az intézethez tartozó szakterületek tárgykörébe tartozó oktatói, kutatói tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázhatnak azok a vezetőoktatók, kutatók, akik az intézet profiljába tartozó tudományterületen doktori (Ph.D.) vagy kandidátusi fokozattal rendelkeznek

        a felsőoktatásban többéves tapasztalatot szereztek, valamint a megbízás időtartama alatt nem töltik be 65. életévüket.

        Képesek az intézetet és a tudományágat hazai és nemzetközi fórumokon megfelelően képviselni.

        intézetigazgatói megbízást az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi/főiskolai tanár vagy docens kaphat.

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        habilitáció

        vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, PhD fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke

        az intézet oktatási, tudományos, adminisztratív munkájának irányítására vonatkozó elképzelések

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/19651/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/19651/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

        Személyesen: Debreceni Egyetem GTK Dékáni Hivatala, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Magház II. em./207 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Intézeti tanács, Kari tanács, dékán

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. november 10.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések