Állások keresése - óvodavezető - Pusztamonostor Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Pusztamonostor Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 02. - 2025. január 01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi,

        az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,

        a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program),

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás),

        90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó kéri-e zárt ülés tartását a pályázata elbírálásakor,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pusztamonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM/508-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pusztamonostor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PM/508-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton Sebők Ivett részére a pmpenzugy@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Sebők Ivett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések