Állások keresése - óvodai és iskolai szociális segítő - Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodai és iskolai szociális segítő

Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Hevesi járás, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan tevékenységet végez, mely elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködésével, prevencióval foglalkozik. Aktív résztvevője az adott intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, igény szerint .pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek egyaránt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/ okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Szociális érzékenység, • Empátiás készség, • Problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről igazolás. Nyilatkozat, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§-ban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Sándorné nyújt, a +3636887622 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata címére történő megküldésével (3360 Heves, Hunyadi utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/79-59/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Város Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata címére történő megküldésével (3360 Heves, Hunyadi utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/79-59/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton Szabó Sándorné részére a csgyjsz.heves@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szabó Sándorné, Heves megye, 3360 Heves, Hunyadi utca 23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések