Állások keresése - árvízvédelmi referens - Alsó-Tisza -Vidéki Vízügyi Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekárvízvédelmi referens

Alsó-Tisza -Vidéki Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

árvízvédelmi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Stefánia 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

közreműködés az Igazgatóság működési területének vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, a vagyonkezelői feladatok ellátásában, vagyonkezelői hozzájárulások kiadásában, a szakágazatot érintő pályázatok műszaki munkarészének összeállításában. - a szakágazati munka keretéhez tartozó beruházási, egyéb felújítási feladatok, fenntartási munkák műszaki előkészítése, műszaki tervezése, - beruházások szakági műszaki felügyeletének ellátása, - a vízkár-elhárítással kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása, - az állami tulajdonban lévő árvízvédelmi létesítmények rendszeres éves felülvizsgálatának szervezése, - az árvízvédelmi rendszereket (védvonalakat, létesítményeket) érintő tervek szakmai szempontból történő véleményezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, • Felsőfokú, iskolai végzettség (vízépítő mérnök, építőmérnök, meliorációs mérnök, környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, geográfus, vízgazdálkodási üzemmérnök, vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnök, vízellátási és csatornázási üzemmérnök/építőmérnök, vagy műszaki területen szerzett egyéb felsőfokú végzettség vagy mérnöki végzettség és ár- és belvízvédelmi szakmérnöki, vízépítési szakmérnök végzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Építőmérnöki végzettség,

        Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű Arc GIS szoftverek ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, • motivációs levél (melyben kérjük kifejteni a pályázatbeadás okát és az esetleges előnyöket), • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szemp

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borza Tibor nyújt, a +36 62 599-599/21-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -Vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6720 Szeged, Stefánia 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2019. , valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -Vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6720 Szeged, Stefánia sétány 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/2019., valamint a munkakör megnevezését: árvízvédelmi referens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok előzetes értékelését a kiválasztott jelöltek vonatkozásában személyes interjú követi. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések