Állások keresése - jegyző - Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések



jegyző

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1-3) bekezdésében, és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, igazgatásszervezői, állam-és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012 (III.20) Kormányrendelet 1.sz.mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkeresését igazoló szelvény

        Iskolai végzettséget, szakképzett igazoló okiratok másolata

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/42-31/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/42-31/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton szomora Csilla részére a szomora.csilla@pilisborosjeno.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Szomora Csilla, Pest megye, Fő Pilisborosjenő, út 16 . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a polgármester a kiválasztott pályázókat személyes meghallgatást követően értékeli. A polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyző kinevezéséről. a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő: 6 hónap

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisborosjeno.hu - 2019. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisborosjeno.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések