Állások keresése - jegyző - Ceglédbercel Polgármestere | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjegyző

Ceglédbercel Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ceglédbercel Polgármestere
Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok végrehajtása, közigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal vezetése, így különösen jogi-, szakmai ellenőrzési feladatok, szerződések, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Anyakönyvi szakvizsga

        Helyismeret

        Helyi Választási Iroda tagság, vezetés

        Aljegyzői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Az ötéves közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt. Kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Károlyné aljegyző nyújt, a 06-53/578-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédbercel Polgármestere címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/67/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédbercel Polgármestere címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/67/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal titkársága, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát megtartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledbercel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések