Állások keresése - belső ellenőr - Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbelső ellenőr

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Belső Ellenőrök

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Albert Flórián út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A belső ellenőrök feladat- és hatáskörbe tartozó belső ellenőrzési feladatok ellátása. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 70.§, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott ellenőrzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem,

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet.

        Az Áht.70.§ (4) bekezdésben meghatározott engedély megléte vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum

        Felhasználó szintű számítógépes ismeret (MS Office,irodai alkalmazások)

        Nyilatkozat arról, hogy tudomása szerint nem áll fenn a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti összeférhetetlenség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egészségügyben szerzett tapasztalat.

        Több éves ellenőrzési,költségvetési,pénzügyi,számviteli területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,

        Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok másolata,továbbá a belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata,

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

        Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak kiértesítését követően a pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor tudomásul veszi annak megsemmisítését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Széles Sándor csoportvezető nyújt, a 06-1-455-8195 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Vályi-Nagy István főigazgató "s.k." címére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3367-005/2019 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3367-005/2019, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton Mónosné Burányi Cecília bérszámfejtési, munkaügyi és humánpolitikai osztályvezető részére a ber@dpckorhaz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 10 napon belül - a pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- a főigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával. Sikertelen pályázat esetén az értesítést követően 15 napon belül a Bérszámfejtési, Munkaügyi és Humánpolitikai Osztályon a pályázat átvehető. Ezt követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2019. november 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések