Állások keresése - Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető - Állatorvostudományi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekPénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető

Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkájának irányítása, és folyamatba épített, valamint vezetői ellenőrzése; az éves költségvetési javaslat előkészítése az előző évek tényszámai, a hosszú távú kötelezettségvállalások, a tervezésre vonatkozó kormányzati és minisztériumi irányelvek, valamint keretszámok alapján; az éves költségvetési javaslat alapján az előirányzatok lebontása kötelezettségvállalónként és keretenként; az évközi előirányzat módosítások előkészítése, az előirányzatok nyilvántartása, a belső, keretgazdák illetve témaszámok közötti átcsoportosítások elkészítése; likviditási terv készítése a kötelezettségvállalók előirányzat felhasználási terve alapján; ÁFA, Cégautóadó, egyes meghatározott juttatások és IFA bevallások egyeztetése és - teljesítése; a számszaki beszámolóhoz szükséges kincstári egyeztetés megszervezése (gyakoriság, ellenőrzés); gondoskodni a vezetői adatszolgáltatások határidőben történő elkészítéséről; gondoskodni az Egyetem kiadásainak és bevételeinek határidőre történő kiegyenlítéséről és beszedéséről, a belső pénzügyi jelentések elkészítéséről, a házipénztár kezeléséről, a szerződések, pályázatok egyéb pénzügyi elszámolások naprakész nyilvántartásáról; az éves szöveges beszámoló tervezetéhez az előirányzatok és annak évközi változásainak előkészítése; pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás a belső szabályzatoknak megfelelően; kapcsolattartás az integrált pénzügyi ügyviteli rendszer tekintetében; gondoskodik a hallgatói befizetések könyvelésbe történő naprakész átvezetéséről; gondoskodni az Egyetem elismert tartozásállományáról szóló havi adatszolgáltatás teljesítéséről; gondoskodni a havi költségvetési jelentés elkészítéséről; összeállítja a negyedéves mérlegjelentést, éves költségvetési beszámolót; elkészíteni, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálni a szakmai területét érintő szabályzatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szakirányú felsőfokú (pénzügyi-számviteli, közgazdasági) végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés;,

        pénzügyi területen – legalább 5-10 év szakmai tapasztalat;

        államháztartási pénzügyi területen – legalább 3-5 év vezetői tapasztalat;

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

        büntetlen előélet;

        Cselekvőképesség

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban szerzett tapasztalat

        SAP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/11018-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/11018-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető.

        Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. D épület .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. november 8.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő, bér megegyezés szerint

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések