Állások keresése - osztályvezető - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekosztályvezető

Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Kontrolling Igazgatóság, Keretgazdálkodási Osztály

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Üllői út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Keretgazdálkodási Osztály vezetése, - a vezetése alatt álló osztály hatékony és szabályszerű működtetése, - az osztályon dolgozó munkatársak munkájának irányítása és számonkérése, - vezetői költségvetés tervezése, végrehajtása és nyomon követése, - keretgazdálkodással kapcsolatos rendszeres és ad-hoc riportok elkészítése, - a keretgazdálkodás feltételeinek biztosítása és ellenőrzése, - az Egyetem gazdasági informatikai rendszer (SAP), költségvetés-menedzsment (KVM) moduljának kezelése, fejlesztése, - részvétel a Vezetői Információs Rendszer (VIR) kialakításában, fejlesztésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem: szakirányú végzettség (gazdálkodási, számviteli, pénzügyi) ,

        egészségügyi és/vagy felsőoktatási gazdálkodásban szerzett tapasztalat,

        legalább 5 év kontrolling területen szerzett szakmai gyakorlat,

        magas szintű MS Office (különösen Excel, Word, PowerPoint) ismeret,

        SAP rendszer CO és KVM moduljainak kulcsfelhasználói ismerete,

        MedSolution rendszer ismerete,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai angol nyelv ismerete,

        költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,

        mérlegképes könyvelői végzettség.

Elvárt kompetenciák:

        betanulás utáni önálló munkavégzés,

        pontos munkavégzés és megbízhatóság,

        önellenőrzési képesség,

        önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,

        részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázó eddigi szakmai, vezetői tevékenységének bemutatása,

        a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által vagy helyben hitelesített másolatai,

        a pályázó nyilatkozata egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti /köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

        nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,

        továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

        A pályázatot 2 példányban (1 eredeti példány és 1 másolati példány) a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület).

        A pályázatot elektronikusan is meg kell küldeni a marczi.janos@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111624-2/KEEGF/2019 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111624-2/KEEGF/2019, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

        Elektronikus úton Márczi János részére a marczi.janos@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Márczi János, Budapest, 1085 Budapest, Üllői út 26. Rektori épület földszint 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. november 9.

        https://kozigallas.gov.hu - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezetői megbízás mellett betöltendő munkakör: ügyvivő szakértő. Amennyiben a pályázó a hatvanötödik életévét hamarabb betölti, mint ahogy a vezetői ciklus lejárna, úgy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (6) bekezdésére figyelemmel a vezetői megbízása a 65. életév betöltéséig szólhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések