Állások keresése - Adjunktus - Semmelweis Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekAdjunktus

Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Ortopédiai Klinika

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 , Korányi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikán, ortopéd szakorvosi feladatok végzése, a klinika oktatói munkájában való aktív részvétel, a magyar nyelvű oktatás tanulmányi felelősi szerepkör ellátása, valamint a klinikán folyó tudományos projektekhez való csatlakozás, a klinikán működő posztoperatív őrző felelősi szerepkör ellátása. Az Ortopéd Klinikára vonatkozó pályázatok követése és a pályázati lehetőségek kiválasztása. A Semmelweis KFT-n keresztül az egynapos ortopédiai ellátás megvalósításának koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,

        Ortopéd, traumatológiai szakvizsga

        PhD fokozat megléte

        Legalább 5 éves klinikán szerzett felnőtt ortopédiai gyakorlat

        Középfokú nyelvtudás egy idegen nyelven

        Legalább egy világnyelv aktív ismerete

        Elismert és dokumentált tudományos munkásságot képes felmutatni: szakmai folyóiratokban megjelentetett elsőszerzős közlemények és nemzetközi kongresszuson elhangzott előadások dokumentálásával

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Egyetemi oktatói tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MedSol rendszer ismerete

        Felső végtagi, váll- és könyökprotetikában való jelentős szakmai gyakorlat, valamint az angol ortopéd-traumatológiai posztgraduális képzés rendszerének ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

        a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás­gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor

        "Kérdőív az adjunktusi, tudományos főmunkatársi kinevezések elbírálásához" c. adatlap (beszerezhető az Egyetem Emberierőforrás­-gazdálkodási Főigazgatóságánál, vagy letölthető a http://semmelweis.hu/human honlapról)

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114011/AOORT/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 114011/AOORT/2019, valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

        Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 114011/AOORT/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések