Állások keresése - Műszaki szakalkalmazott - Szépművészeti Múzeum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekMűszaki szakalkalmazott

Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Biztonsági Főosztály

Biztonsági Főosztályvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 , Dózsa György út 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek gyűjteményeiben őrzött kulturális javakat, valamint a zavartalan intézményi működést érintő kockázatok felderítése és minimalizálása; a védelmi koncepció kidolgozása, továbbá – az aktuális kihívásokhoz és kockázatokhoz igazított – folyamatos aktualizálása. A kulturális értékek biztonságát érintő hazai és nemzetközi események figyelemmel kísérése, és az azokból levonható tanulságok szükség szerinti adaptálása az intézményi működés szabályozottabbá tétele érdekében. A Szépművészeti Múzeum biztonsági vonatkozású szabályzatainak folyamatos aktualizálása és szükség szerinti időszakos felülvizsgálata. A Szépművészeti Múzeum és telephelyein lévő biztonságtechnikai rendszerek felügyelete, a karbantartási és javítási munkák irányítása, valamint a rövid-, közép,- és hosszútávon szükséges fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósításuk koordinálása. A Szépművészeti Múzeum és telephelyeinek rekonstrukciójához, valamint az állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó biztonságtechnikai tervek kidolgozása és megvalósításuk koordinálása. A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak védelmének biztosítása; a teremőrzés, munkáskíséret és portaszolgálat irányítása és ellenőrzése; a Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek élőerős védelmét ellátó személyek képzésének megszervezése. A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei területén megrendezett események, rendezvények biztonsági vonatkozású szabályainak betartatása. A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak fegyveres biztonsági őrzésének megszervezése során az intézményi érdekek érvényesítése, együttműködés és kapcsolattartás a fegyveres biztonsági őrzést biztosító szervezettel. A Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak kölcsönzése esetén a kölcsönvevőtől elvárt, a kulturális javak és a kiállítótér vagyonbiztonságára vonatkozó előírások meghatározása és ellenőrzése. A Szépművészeti Múzeum munka-, tűz-, és polgári védelmi feladatainak szervezése. Részvétel az informatikai biztonság feltételrendszerének megteremtésében és folyamatos biztosításában. Kapcsolattartás az irányító szervvel, a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal a Szépművészeti Múzeumot és telephelyeit érintő biztonságtechnikai feladatok ellátása során. A Szépművészeti Múzeumban és tagintézményeiben dolgozók biztonságtudatossági edukációja. A Biztonsági Főosztály vezetése, a főosztályvezetői beosztáshoz tartozó feladatok ellátása a Szépművészeti Múzeum szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Felsőfokú iskolai végzettség. Végzettségének és szakképzettségének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat. Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete. Jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó és együttműködési készség, megbízható és precíz munkavégzés. Szakma iránti elhivatottság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államtudományi, műszaki vagy jogi képzési területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség. Angol vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete. Költségvetési szervnél vagy kulturális intézménynél biztonságvédelem terén szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat; legalább 3 év vezetői tapasztalat. B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Vezetői koncepció, amely tartalmazza a Szépművészeti Múzeum biztonságvédelmi rendszerének fejlesztését, az élőerős őrzés, a biztonságtechnikai rendszerek és a biztonságtechnikai eszközpark összehangolt működését elősegítő, valamint a kulturális javak védelmének komplex megújítását célzó fejlesztési terveket. Minimális bruttó bérigény. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-23/2019/211 , valamint a beosztás megnevezését: Műszaki szakalkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-23/2019/211, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki szakalkalmazott.

        Elektronikus úton MÜ/17-23/2019/211 számra hivatkozva Munkaügy részére a allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2019. november 9.

        www.mng.hu - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések