Állások keresése - Közművelődési Intézményvezető - Telki Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKözművelődési Intézményvezető

Telki Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Telki Község Önkormányzata
Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár

Közösségi ház és könyvtár vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő, a helyi önkormányzat által fenntartott többfunkciós közművelődési intézmény vezetése, közművelődési, könyvtári, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településem élők társas kapcsolataihoz, művelődéshez, szórakoztatáshoz megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális értékek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, pályázatok figyelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései, 100.000.- Ft összegű munkáltatói illetménykiegészítés lehetőségével az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,,

        az előírt szakképzettségnek megfelelő munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tapasztalat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben a résztvevők megismerhetik.Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni. •

        Nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést elvégezi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A végzettség megléte esetén az okiratot a pályázathoz csatolni szükséges

        Nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

        Mivel a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésére vonatkozó elfogadó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 26920801 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca Petőfi. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési Intézményvezető.

        Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések