Állások keresése - gazdasági ügyintéző - gondnok - Győri Szakképzési Centrum | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági ügyintéző - gondnok

Győri Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma

gazdasági ügyintéző - gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Bem tér 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adminisztratív feladatok ellátása, a gazdasági ügyintéző munkájának segítése. Közreműködés a leltározásban, selejtezésben, analitikák készítésében. Az iskola működéséhez szükséges karbantartási feladatok koordinálása, beszerzésekkel járó feladatok ellátása. Egyéb a munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakközépiskolai érettségi vagy,

        érettségi és pénzügyi-számviteli ügyintézői OKJ-s végzettség

        alapvető számítástechnikai ismeretek

        szakmai tapasztalat

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Kézzel írott motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez,teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertháné Hári Gabriella tagintézmény-vezető nyújt, a 20/5729134 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr, Bem tér 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYORISZC/2-60/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző - gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9024 Győr, Nádor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYORISZC/2-60/2019, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző - gondnok.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok benyújtását követően személyes meghallgatásra kerül sor az iskolában. A sikeres pályázót írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések