Állások keresése - Szociális munkatárs - Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekSzociális munkatárs

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
1. számú Nefelejcs Idősek Otthona

Szociális munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az adott telephely ellátottainak teljes körű mentális gondozása, rendszeres foglalkoztatásának szervezése, valamint hivatalos ügyeinek intézése. Szakmai dokumentáció vezetése a jogszabályban előírtak szerint. A foglalkoztatásban való aktív részvétel, valamint az intézmény által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a szociális munkatársra vonatkozó szakirányú képesítés ,

        Szociális/egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

        Cselekvőképesség

        Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

        Igazolás arról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat a cselekvőképességről és arról, hogy a pályázó pályázati anyagának benyújtásával hozzájárul személyes adatainak intézetünk általi kezeléséhez, valamint tudomásul veszi, hogy sikertelen pályázat esetén az általa benyújtott dokumentumok az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gombos Zsolt Imréné nyújt, a 92/599-445 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-17/27/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37-17/27/2019., valamint a munkakör megnevezését: Szociális munkatárs.

        Elektronikus úton Gombos Zsolt Imréné részére a gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gombos Zsolt Imréné, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések