Állások keresése - családsegítő - Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládsegítő

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8945 Bak, Rákóczi út 2/A. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján. Részt vesz a szolgáltatást igénylő családok kiválasztási folyamatában. A kiválasztott családok gondozása, a családokkal egyeztetett időpontban, a család szükségleteihez alkalmazkodva, rugalmas időtartamban, jellemzően a család környezetében, megállapodott célok érdekében. Felismeri és felismerteti a hozzá forduló egyének és családok konfliktusait, azok okait és a családokkal közösen megoldási stratégiákat dolgoz ki, melyek végrehajtásához minden tőle szakmailag elvárható segítséget megad.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.számú mellékletének 1.pontja szerinti képesítés,,

        Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél;

        fényképes szakmai önéletrajz;

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről;

        nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 333-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak címére történő megküldésével (8945 Bak, Rákóczi út 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 333-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Aranyosiné Kulman Anikó részére a tamaszintezmeny@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bírálata folyamatos. Kérjük, hogy a pályázati anyag megküldésekor az e-mail tárgy mezőjében kerüljön feltüntetésre a megpályázni kívánt munkakör: „CSGYJSZ - családsegítő”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tamasz.hu - 2019. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések