Állások keresése - szakmai vezető /családsegítő alapmunkakör - Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakmai vezető /családsegítő alapmunkakör

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak
család és gyermekjóléti szolgálat

szakmai vezető /családsegítő alapmunkakör

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év, próbaidő időtartama: 4 hónap-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8945 Bak, Rákóczi út 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény illetékességi területéhez tartozó községek közigazgatási területén alapellátás keretében családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása / szakmai vezetése. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Családsegítői-gyermekjóléti alapellátás feladatainak ellátása az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet alapján, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. -A munkatársak szakmai munkájának megszervezése, felügyelete és koordinálása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon; - forrásbővítés (pályázatfigyelés, pályázatírás).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyének, családok, gyermekek rendszer szemléletű gondozása. A szociális munka módszereivel, eszközeivel segíti a hozzáfordulót életvitele javításában, problémáinak megoldásában. Veszélyeztetettség megelőzése, felismerése, adekvát kezelése. Munkájához előírt adminisztráció vezetése. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, őiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.számú mellékletének 1.pontja szerinti képesítés,,

        Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű alkalmazkodó, problémamegoldó, kommunikációs, ,

        Kiváló szintű konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz;

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

        nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 333/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai vezető /családsegítő alapmunkakör.         Postai úton, a pályázatnak a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény - Bak címére történő megküldésével (8945 Bak, Rákóczi út 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 333/2019, valamint a munkakör megnevezését: szakmai vezető /családsegítő alapmunkakör.

        Elektronikus úton Aranyosiné Kulman Anikó részére a tamaszintezmeny@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bírálata folyamatos. Kérjük, hogy a pályázati anyag megküldésekorí az e-mail tárgy mezőjében kerüljön feltüntetésre a megpályázni kívánt munkakör: „CSGYJSZ - családsegítő”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tamasz.hu - 2019. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések