Állások keresése - Traumatológus szakorvos vagy szakorvos jelölt - Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

További kiemelt hirdetések >

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTraumatológus szakorvos vagy szakorvos jelölt

Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Traumatológiai Osztály

Traumatológus szakorvos vagy szakorvos jelölt

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Traumatológus szakorvosi vagy szakorvos jelölti feladatok ellátása a munkaköri leírásba foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Traumatológia szakvizsga vagy rezidens képzésben való részvételi szándék,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Motivációs levél;

        Orvosi diploma másolata;

        Szakorvosi végzettséget igazoló oklevél másolata;

        Esetleges tudományos tevékenység, publikációs lista;

        Érvényes egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás;

        Alapnyilvántartásba és működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás;

        Orvosi kamarai tagságról szóló igazolás;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyebehaj Csilla, humánpolitikai csoportvezető nyújt, a 06 20 400 61 60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Traumatológus szakorvos vagy szakorvos jelölt.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 36/2019, valamint a munkakör megnevezését: Traumatológus szakorvos vagy szakorvos jelölt.

        Elektronikus úton Nyebehaj Csilla, humánpolitikai csoportvezető részére a nyebehaj@kenessey.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nyebehaj Csilla, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kenessey.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.

Kiemelt álláshirdetések